Ondersteuning voor de agrarische ondernemer!

06 539 12 600 info@visieagri.nl

Fiscaal

Maatlaat duurzame veehouderij

De maatlat duurzame veehouderij is een regeling waar een beroep op kan worden gedaan bij investeringen op het vlak van milieu, dierenwelzijn, energie en omgeving. In de veehouderij wordt er veel gebruikt van gemaakt bij de bouw van nieuwe (ligbox)stallen. Hier geldt ook dat, wanneer er aan de voorwaarden wordt voldaan, er een fiscale aftrek op de winst kan worden genoten, met (forse) belastingbesparing als gevolg. Omdat deelname aan de maatlat vaak meerkosten met zich meebrengt is het van belang na te gaan of het voor uw situatie gunstig is.

Neem als u met investeringsplannen rond loopt contact met ons op, wij begeleiden u met het traject.