Ondersteuning voor de agrarische ondernemer!

06 539 12 600 info@visieagri.nl

Bedrijfsadvies

Beweidingsadvies

Weidegang is een hot item in de melkveehouderij. Veel agrariërs die weiden, of dit willen gaan doen, zoeken naar mogelijkheden om dit te optimaliseren. Knelpunten kunnen die veel genoemd worden zijn:

• Productie per koe
• Drogestof opbrengst van het land
• Arbeid
• Beschikbaar
• beweidingsoppervlakte
• Koppelgrootte
• Melkrobot

Om oplossingen te zoeken voor deze vraagstukken wordt in studiegroep verband de zogenoemde Farmwalk gelopen. Wij begeleiden, als weidecoach, deze groepen. Kern is dat je moet weten wat er in het weiland gebeurt om goed te kunnen weiden.  Door te kijken, te meten, te plannen en uit te voeren kunnen problemen worden voorkomen. Daarnaast is het erg leerzaam in groepsverband te discussiëren over ieders invulling.