Ondersteuning voor de agrarische ondernemer!

06 539 12 600 info@visieagri.nl

Administratie

Jaarrekeningen

De jaarrekening is voor veel bedrijven de basis voor de financiële analyse. Vanuit de verlies- en winstrekening en de diverse balansposten  wordt beoordeeld hoe het bedrijf er voor staat en wat de mogelijkheden voor de toekomst zijn. Daarnaast is de jaarrekening, het fiscale resultaat, van belang voor de belastingaangifte.

Het samenstellen van de jaarrekening wordt door ons vakkundig gedaan. Waar nodig overleggen we tijdens het boekjaar met u om te kijken of er wel of niet bijgestuurd moet worden. Het resultaat is een overzichtelijke jaarrekening welke als basis kan dienen voor uw toekomstplannen.